Espern-joggen

Søndag 25. oktober 2020 kl. 11.30

Start og mål ved Ottestadhallen.

ESPERN-joggen 5 km
Puljevis start fra kl. 11:30, deretter hvert 5. minutt.

J/G 12-13, 14-15 og 16-17 år (2003-2008) klassevis med tid
K/M 18-99 år med tid
K/M 0-99 år mosjon uten tid

NB! Ved påmelding må du velge mellom pulje 1-5.
Pulje 1-4 har maks 25 deltagere. Pulje 5 har maks 15 deltagere.
Løpere med forventet måltid under 30 minutter bør velge
pulje 1 eller 2 for å unngå å passere for mange løpere underveis.


Premiering av beste kvinne og mann.


Deltagere i Espernjoggen kan tidligst komme til arena en time før start (kl 10:30).


Påmelding

17 år og yngre 150,- frem til 24.10 klokken 12.00. Ingen etteranmelding.
18 år og eldre 200,- frem til 24.10 klokken 12.00. Ingen etteranmelding.


Engangslisens kommer i tillegg for de som ikke har helårslisens.

Utøvere opp til 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.


PåmeldingSponsorer


Løpssponsor

Foto: Johannes Wiken

Levert av IdrettenOnline