Velkommen til Ottestad løpsfestival! 25.10.2020 

Vi ønsker velkommen til løpsfestival i år igjen, men som følge av smittervernregler vil gjøre noen endringer på årets arrangement. Vi skal arrangere et trygt arrangement innenfor de retningslinjer som nå foreligger.

Program 

10:00 Ottestad rundt - 15,9 km, puljestart

11:30 Espern-joggen - 5 km, puljestart


For begge løpene blir traséen som tidligere, men dere må melde dere på i puljer etter antatt løpstid. Dette for å minimere antall løpere som passerer hverandre i løpet. 

Maks antall deltagere på begge løpene til sammen er 200.  

Det vil ikke være drikkestasjoner underveis i løpet. Vi oppfordrer dere derfor til å enten løpe med drikkebelte, eller avtale med noen som kan gi dere flaske underveis i løpet og selv ta med denne i etterkant. 

Hvis vi må avlyse arrangementet på kort varsel vil vi overføre arrangementet, med påmeldte løpere til samme helg 2021. 

Det blir premiering av beste kvinne og mann for begge løp ved målgang. Uttrekkspremier vil også deles ut ved målgang. Det vil derfor ikke være noen premieutdeling i etterkant av løpet. 

Det blir ikke kafé eller opphold innendørs i år, bortsett fra tilgang til toaletter inne i hallen.

Deltagere i Espern-joggen kan tidligst komme til arena en time før start. Deltagere i Ottestad rundt oppfordres til å forlate arena innen en halvtime etter målgang. 

For øvrig ber vi om at alle deltakere følger normale smittevernregler med god håndhygiene, 1-meters avstand og ved å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.


Oppdatert informasjon 23.10.20, NB! Sleipt underlag i år!

I år blir det noen endringer av løpet som følge av både smittevernsregler og at det foregår graving i området rundt Ottestadhallen. Vi ber derfor om at dere leser gjennom denne informasjonen før oppmøte på søndag.

 

Omlegging av stadion og trasé som følge av graving:

  • I år er det mulig å parkere utenfor Ottestadhallen (der det tidligere år har vært startområde) og på oversiden av Ottestad Ungdomsskole.
  • Sekretariatet i Ottestadhallen som tidligere
  • Stadion med start og målområde er flyttet til området mellom Ottestadhallen og Ungdomsskolen.  
  • Løypa er lagt om etter kryssing av Gubberudvegen og mot mål. Se vedlagt kart.

 

Smittevern:

Først det aller viktigste – vi ønsker alle friske løpere velkommen! Er du syk må du holde deg hjemme, det samme gjelder hvis du har vært i nærkontakt med en som er smittet med Covid-19.

Alle deltakere skal opptre varsomt og forplikte å overholde smittevernreglene og holde minimum 1 meter avstand. 

Man skal påse og etterstrebe følgende ved løping i felt: 

  • Hold minimum 1 meters avstand til andre deltakere før start og på startstreken. 
  • Velg en plassering på startstreken som tilsvarer ditt nivå. Er du blant de antatt beste stiller du fremst. 
  • Skal man passere annen deltaker, sørg for at det er god plass. Grensen på en meter gjelder også her. 
  • Unngå generelt unødvendig opphold. Ingen skal være på steder lenger enn nødvendig. 

Vi ønsker ikke mange mennesker samlet på ett sted og håper alle kan følge mottoet. 

Møt opp, løp, og dra hjem.

Vi ber også om at ledsagere ikke oppholder seg unødvendig på stadionområdet og at løperne holder seg til områdene som er anvist før start og etter målgang.

Da gjenstår det å ønske lykke til!

Velkommen, vi gleder oss selv om det blir et litt spesielt år.
Registrering av følge og publikum

Av hensyn til smittesporing må følge og publikum registrere seg med navn og mobilnummer hvis de skal være til stede på Ottestad Løpsfestival.

Her er lenke for registrering:

https://forms.gle/g6Vn7Phot5VxdArS6


Foto: Johannes Wiken

Levert av IdrettenOnline